#

Lead Nurturing

Lead Nurturing to nowe pojęcie marketingowe związane z prowadzeniem program w marketingowych, kt rych zadaniem jest przygotowanie potencjalnego klienta do dokonania zakupu. Realizację takich program w umożliwiają systemy klasy Marketing Automation, kt rego przykładem jest system SALESmanago. Dobrze przygotowany program Lead Nurturing może zwiększyć wsp łczynnik konwersji na pozyskiwanych leadach nawet o 50% przy jednoczesnym obniżeniu kosztu pozyskania Leadu do 30%. Forrester Research

Dostępne rozwiązania

Możliwości tworzenia r żnego rodzaju akcji informacyjno edukacyjnych dla naszych klient w są praktycznie nieograniczone w systemie klasy Marketing Automation. Poniżej przedstawiamy najczęściej stosowane proste przypadki użycia program w Lead Nurturing:

Automatyczne wiadomości powitalne czyli przesłanie przez system marketing automation wiadomości do zidentyfikowanego klienta po jego wizycie na naszej stronie. Dobre skonstruowanie wiadomości powitalnej pozwala natychmiastowo zidentyfikować obszar zainteresowania potencjalnego klienta i wyposażyć go w wiedzę na temat działalności naszej firmy lub naszej oferty produktowej.
Programy cykliczne (Drip programs) to esencja Marketing Automation polegająca na tworzeniu predefiniowanych zestaw w informacji wysyłanych w określonych odstępach czasu do poszczeg lnych grup klienckich. Przykładowo możesz tworzyć programy cykliczne osobno dostosowane do klient w indywidualnych, osobne cykle do małych i średnich firm a osobne do klienta korporacyjnego. Wysyłanie do każdej z tych grup identycznego komunikatu znacznie obniża efektywność działań sprzedażowych i marketingowych. Kierowanie program w cyklicznych do potencjalnych klient w i analiza ich zachowania w odpowiedzi na te wiadomości umożliwia następnie łatwą segmentację klient w i wskazywanie działowi sprzedaży najlepszych potencjalnych klient w.

Przykładowo klient, kt ry wypełnia formularz kontaktowy wyrażając zainteresowanie produktem lub usługą dla małych i średnich firm automatycznie wpada do segmentu klient w objętych cyklicznym programem, kt ry wysyła wiadomość pierwszą natychmiast po wypełnieniu formularza, następnie kolejną wiadomość po 3 dniach a kolejną po tygodniu. Wiadomości predefiniuje wcześniej dla określonego cyklu użytkownik systemu SALESmanago Marketing Automation.

Gł wne cele Lead Nurturing

Lead Nurturing w najprostszej postaci polega na objęciu potencjalnego klienta automatyczną akcją marketingową polegającym na skierowaniu do takiej osoby cyklu automatycznych dopasowanych i predefiniowanych wcześniej komunikat w marketingowych, informacyjnych lub sprzedażowych kt rych celem jest:

Utrzymanie kontaktu z potencjalnym klientem pozornie banalne stwierdzenie, ale bez utrzymania kontaktu z klientem nie mamy możliwości sprzedaży produktu lub usługi. Jeśli potencjalny klient nie będzie zainteresowany relacją z nami najpewniej wypisze się z listy subskrybent w lub co najmniej nie wyrazi zainteresowania poprzez nieklikanie w emaile lub linki co spowoduje, że system Marketing Automation nie zakwalifikuje go do grupy potencjalnych klient w z kt rymi powinien się skontaktować dział sprzedaży.
Przekazanie kluczowych idei potencjalnemu klientowi program lead Nurturing daje możliwość nieinwazyjnego przekazania klientowi kluczowych informacji, por wnań czy koncept w co pozwala na ukierunkowanie myślenia potencjalnego klienta, co może mieć kluczowe znaczenie w dokończeniu procesu sprzedażowego.
Wskazanie najlepszego momentu do sprzedaży analiza zachowania klienta w odpowiedzi na skierowane programu lead Nurturing pozwala na wskazanie tzw. Trigger Points czyli moment w, kiedy najlepiej skontaktować się z klientem. Może to być sumaryczna ocena zaangażowania klienta w przesłane informacje, poziom interakcji ze stroną www lub wyrażone szczeg lne zainteresowanie poszczeg lnymi elementami oferty handlowej, kt ra przekłada się na pozycje potencjalnego klienta w module scoringu w systemie Marketing Automation.

Dlaczego Lead Generation już nie wystarcza?

Lead Generation to proces pozyskiwania klient w, kt ry realizowany jest najczęściej przez zamieszczenie na stronie formularza kontaktowego, telemarketing lub programy afiliacyjne. Problemem w Lead Generation jest jednak słabnąca jakość lead w prowadząca do wzrostu koszt w sprzedaży co wynika z tego, że działy handlowe i działy sprzedaży dostają albo niedoinformowanych klient w lub osoby które po prostu usługą nie są zainteresowane. Wyzwaniem zatem staje się:

Wyposażenie potencjalnego klienta w niezbędną wiedzę. aby sprzedawca m gł dynamicznie realizować sprzedaż usług i przechodzić do zaawansowanych etap w procesu sprzedażowego
Wyeliminowanie słabych lead w. kt re nie są zainteresowane naszymi produktami i usługami, a kt re wypełniły formularz kontaktowy ze względu na inne motywacje (np. Konkurs pt. wypełnij formularz na kredyt, a weźmiesz udział w losowaniu samochodu ) coraz agresywniejsze strategie pozyskiwania lead w powodują, że rośnie ilość takich właśnie potencjalnych klient w niebędących realnie zainteresowanych naszymi produktami i usługami

Według sondażu 2011 B2B Benchmark Survey przeprowadzonego przez Marketing Sherpa jednym z najważniejszych priorytet w dla przedsiębiorc w jest obniżenie koszt w związanych z pozyskiwaniem klient w, a także zwiększenie efektywności działań sprzedażowych. Jedną z najczęściej stosowanych metod jest właśnie stosowanie program w Lead Nurturing z poziomu system w klasy Marketing Automation, kt re umożliwiają automatyczną edukację potencjalnych klient w jak r wnież klasyfikację klient w na grupy o określonym potencjale sprzedażowym, co umożliwia koncentrowanie się dział w sprzedaży w pierwszym rzędzie na najlepszych potencjalnych klientach.

Dlaczego warto korzystać z Lead Nurturing?

Zalet budowy takich program w jest bardzo dużo, ale warto pamiętać o najważniejszych:

Dbaj o relacje nie tylko z Twoimi aktualnymi klientami, ale pielęgnuj tych kt rzy jeszcze nie są gotowi do zakupu
Oszczędzaj pracy Twojemu działowi sprzedaży. Niech kontaktuje się w pierwszym rzędzie z najlepszymi potencjalnymi klientami.
Daj klientowi szanse ponieważ to, że nie zdecydował się do tej pory na zakup Twojego produktu nie oznacza, że nie będzie to możliwe za jakiś czas
Poznaj Digital Body Language Twoich klient w. Analiza zachowania klient w na Twojej stronie www i w odpowiedzi na Twoje akcje Lead Nurturing jest tak samo ważne jak analiza mowy ciała potencjalnego klienta podczas sprzedaży bezpośredniej
Lejki sprzedażowe wspierane przez Lead Nurturing osiągają do 27% konwersji

Lokalizacje

 • Siedziba Główna Spółki
  Benhauer sp. z o.o.
  ul. Grzegórzecka 21, 31-532 Kraków
 • American Headquarters
  SALESmanago LLC
  85 Broad St. New York 10004
  United States of America
 • European Headquarters
  Benhauer LTD
  Suite 635, Milton Keynes Business Centre
  United Kingdom
 • German Headquarters
  SALESmanago GmbH
  Rosenstraße 17, 10178 Berlin
  Germany
 • India Headquarters
  APAC/MEA, SALESmanago LLC.
  #GF 06, Business Point, Brigade Road
  Bangalore-560025, India

2017 All Rights Reserved. Regulamin

Dziękujemy za zapisanie się do Newslettera.

Nie udało się przesłać wiadomości. Sprawdź, czy poprawnie wypełniłeś formularz.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post Navigation